Immun-, gen- och cellterapi, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Kvällstid, 50 %, Campus

  Startdatum: 18 september 2023

  Slutdatum: 3 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-42007 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 120 hp inom medicin, biomedicin, biologi, farmaci eller biomedicinsk laboratorievetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi. Utbildningen visar vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och stamcellstransplantation.

Kursen är en seminarieserie bestående av tio möten. Seminarierna kommer att hållas av forskare och/eller läkare inom området.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Nils-Erik Heldin

E-post: nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79