Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-92013 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller annan utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ger en inblick i tillämpningar, strategier och konsekvenser liksom metoder och tekniker, för genomisk och epigenomisk analys av det humana genomet, deras betydelse för människans sjukdomar och translation till kliniska verktyg. Kursen omfattar bland annat genetisk variation och genetisk epidemiologi liksom en omfattande översikt av epigenetiska mekanismer.

Genomets struktur och variation kommer att behandlas liksom populationsgenetik, där Hapmap- och 1000 genomes-projekten diskuteras. Identifieringen av genetiska orsaker och dessas association till humana sjukdomar liksom genetisk epidemiologi kommer att behandlas. Det humana transkriptomet, dess reglering, biogenes och funktion kommer att beskrivas. Jämförande genomik kommer att illustrera människans genetiska evolution och hur djurmodeller kan användas för att förstå humana sjukdomar.

Epigenomiken omfattar en fördjupad beskrivning av de epigenetiska mekanismer som påverkar kromatinets struktur, såsom modifieringar av histoner och DNA, icke-kodande RNA och kärnstrukturen och dessas betydelse i olika fundamentala biologiska processer, vilket belyses t.ex. av ENCODE projektet. Translationell genomik kommer att illustreras genom farmakogenomik/epigenomik, dess applikation i läkemedelsterapier av olika sjukdomar och dess betydelse för sjukvården och personlig medicin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Nils-Erik Heldin

E-post: nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79