Regenerativ medicin, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 september 2022

  Slutdatum: 27 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-42018 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller annan utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen belyser aktuell kunskap, möjlig framtida användning och utveckling av regenerativ medicin. Olika stamceller, deras biologi och cellulär programmering diskuteras liksom framställning av levande vävnad ("tissue engineering"), cellulära metoder, nästa generations biomaterial, samt tillämpning vid reparation av skadade vävnader och organ. Olika cell-, gen- och stamcellsterapier, liksom biobankning samt in vitro-differentiering av neuronala och myeloida stamceller illustreras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Nils-Erik Heldin

E-post: nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79