Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv 2020/2021 (15 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 8 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-43501 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Förkunskaper motsvarande 40 hp av de kurser som ingår i år ett på masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. Detta motsvarar ingående kunskap om de biologiska mekanismer som reglerar infektiösa processer, hur infektioner diagnostiseras och behandlas samt kunskap om mikrobiell epidemiologi och evolution.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om infektionssjukdomars problematik ur ett globalt perspektiv ("One health") genom tilla?mpade fra?gesta?llningar om smittspridning mellan djur och ma?nniskor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) och livsmedelsburna infektioner. Verktyg fo?r o?vervakning, kontroll och prevention diskuteras pa? lokal och global niva?. I det globala perspektivet läggs fokus på utvecklingsländernas utmaningar när det gäller hantering av infektionssjukdomar. I mån av resurser genomförs en fältstudie i ett låginkomstland.

Kursen består av tre moduler:

  • Infektioner hos djur och människa (5 hp)
  • Livsmedelssäkerhet (5 hp)
  • Global hälsa (5 hp)

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC Husargatan 3 752 37 UPPSALA

Box 582, 751 23 UPPSALA

Telefon: 018-471 4444

Fax: 018-471 4673

E-post: imbim@imbim.uu.se

Susanne Tingsborg

E-post: inf.biol.master@imbim.uu.se

Telefon: 018-471 45 10