Jämförande genomik för biomedicin, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 7 november 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-43605 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundutbildning om 180 hp inom biovetenskap (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram) med minst 10 hp vardera i cellbiologi, biokemi och genetik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen använder pågående forskningstema inom jämförande genomik för att illustrera hur olika genom ackumulerar variation, och hur jämförelsen av variationen inom populationer och över artgränser kan användas för att identifiera funktion, evolution, selektion och anpassning i ett genom. Betoning kommer att läggas på hur genomiken av såväl humana som icke-humana organismer kan ge insikt i vertebraters biologi och hur det kan bidra till förståelse av human fysiologi och sjukdom.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC Husargatan 3 752 37 UPPSALA

Box 582, 751 23 UPPSALA

Telefon: 018-471 4444

E-post: imbim@imbim.uu.se

Jennifer Meadows (Kursledare)

E-post: jennifer.meadows@imbim.uu.se

Andreas Wallberg (Kursledare)

E-post: andreas.wallberg@imbim.uu.se

Maria Salomonsson (Kursadministratör)

E-post: maria.salomonsson@imbim.uu.se

Gerli Pielberg (Program coordinator for Medical Research Master)

E-post: gerli.pielberg@imbim.uu.se