Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 21 februari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-93600 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 7 februari 2022 – 20 februari 2022

Behörighet: Antagen till Masterprogram i medicinsk forskning, eller antagen till Masterprogram i biomedicin, eller antagen till Masterprogram i läkemedelsanvändning,
eller för studenter på Apotekarprogrammet, samtliga kurser på termin 1-7 inom programmet har genomgåtts, och samtliga kurser på termin 1-5 är godkända, eller grundutbildning om 180 hp inom biovetenskap (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram eller liknande), innehållande minst 10 hp vardera i cellbiologi, biokemi och genetik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen syftar till att belysa hur cellkommunikation förändras vid utvecklingen av maligna tumörer. Vi fokuserar på de cellbiologiska mekanismer som styr genetisk stabilitet, genuttryck, proliferation och överlevnad, invasivitet, samt interaktionen mellan tumörceller och dess mikromiljö. Vidare belyses specifika exempel på olika tumörtyper.

Kursen utnyttjar aktuella forskningsproblem för att illustrera olika cellbiologiska grundfenomen och dess tillämpningar inom tumörbiologin. Områden som behandlas är bland annat transkriptionell och posttranskriptionell reglering; cellsignalering; genetisk polymorfism som resultat av DNA-skador; virala infektioner och cancer stamceller. Kursen ger också inblick i aktuell forskningsverksamhet och metodik inom tumörbiologin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC Husargatan 3 752 37 UPPSALA

Box 582, 751 23 UPPSALA

Telefon: 018-471 4444

E-post: imbim@imbim.uu.se

Gerli Pielberg (programansvarig för masterprogrammet i medicinsk forskning)

E-post: gerli.pielberg@imbim.uu.se

Anna-Karin Olsson (kursledare)

E-post: anna-karin.olsson@imbim.uu.se

Aristidis Moustakas (kursledare)

E-post: aris.moustakas@imbim.uu.se