Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 100 %, Campus

  Startdatum: 5 oktober 2020

  Slutdatum: 8 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-47813 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

 • VT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 22 februari 2021

  Slutdatum: 28 mars 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-97813 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 120 hp från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut-, biomedicin-, apotekar- eller biologprogram eller annan utbildning som ger motsvarande kunskaper

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen kommer att ges digital.

Om kursen

Kurs riktar sig till studenter inom naturvetar- och vårdutbildningar och behandlar miljöproblemens effekter på hälsan ur ett neurologiskt/psykiatriskt perspektiv. Syftet är att ge en bild av mekanismerna bakom riskerna, och samtidigt ge instrument att utveckla analys och strategier ur ett interprofessionellt perspektiv. Risker som tas upp är t ex klimatförändringar, toxikologiska exponeringar, vulnerabilitet, luft- och vattenföroreningar, läkemedel i miljön, över/underanvändning av läkemedel, fetala risker, effekter av krigföring. Kursen omfattar även hälsoeffekter av resursbrist globalt. Vi berör etiska och sociala aspekter, ekonomiska drivkrafter och lagstiftningens betydelse, samt granskning av samhällsutveckling utifrån hållbarhetsmålen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

E-post: neuro@neuro.uu.se

Anne-Marie Landtblom

E-post: anne-marie.landtblom@neuro.uu.se

Telefon: 070-5591670