Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2023

  Slutdatum: 31 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-92202 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Undervisningen sker på campus i Uppsala. Delar av kursens undervisning kan komma att ske på engelska.

Om kursen

Kursen fokuserar på de senaste forskningsrönen och metodikerna inom neurovetenskap och belyser de olika modellorganismer används. Lokomotion i zebrafisk, minne hos möss, aptit i bananflugor och sömn i människa är några av de ämnen som belyses under kursens gång. Under kursens sista del kommer en djupdykning, i form av ett projektarbete, där studenten fokuserar på en specifik frågeställning inom neurovetenskap.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Gunelli Ekberg

E-post: gunneli.ekberg@neuro.uu.se

Telefon: 018-611 51 35