Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-97808 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller annan utbildning som ger kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi samt neurobiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om viktiga målgrupper av proteiner för utveckling av läkemedel. Kursen ger även färdighet i laborativa och bioinformatiska metoder centrala inom läkemedelsforskningen. Kursen syftar även till att skapa en förståelse för hur nya måltavlor för läkemedel identifieras samt utvärderas. Du får möjlighet att utveckla/testa idéer kring hur forskningsprojekt kan drivas och därmed utveckla din förståelse för sambandet mellan teoretisk och praktisk kunskap.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr

Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr, 751 85 UPPSALA

E-post: surgsci@surgsci.uu.se

Helgi Schiöth

E-post: helgi.schioth@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 41 60