Medicinens historia, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2023

  Slutdatum: 23 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-94301 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen avser att ge en översiktlig orientering om medicinens historia genom tiderna, med särskild betoning på den moderna medicinens framväxt från 1800-talet fram till våra dagar. Studiebesök vid medicinhistoriska museer ingår.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinsk cellbiologi

BMC Husargatan 3 751 23 Uppsala

Box 571, 751 23 UPPSALA

Annika Backvall

E-post: annika.backvall@mcb.uu.se

Telefon: 018-471 4093