Handledarutbildning för barnmorskor, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 7 november 2022

  Slutdatum: 2 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-43008 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Introduktion med två kursdagar på campus med teoretiska avsnitt varvade med reflektioner och diskussioner. Fortsättning med webbaserade utbildningsmoment i lärplattformen Studium. Gemensam avslutning en kursdag på campus med teoretiskt avsnitt samt redovisning av inlämningsuppgift.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 3

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 3 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Svensk legitimation som barnmorska. Yrkesverksamhet som barnmorska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen ger kliniskt verksamma barnmorskor ökad kunskap om handledningsprocess, handledarroll och lärstrategier i samband med handledning av barnmorskestudenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se

Helena Volgsten

E-post: helena.volgsten@kbh.uu.se

Telefon: 072-519 36 22