Uppsatskurs i reproduktiv hälsa 2020/2021 (15 hp)

VT21, Blandad tid(Flexibel kursstart), 25 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 16 januari 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-93023 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Studenterna erbjuds delta i föreläsningar som ges inom Barnmorskeprogrammet. PM-examination och uppsatsexamination sker efter överenskommelse.

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: Svensk legitimation som barnmorska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen är en del av den överbryggande utbildning som krävs för en kandidatexamen och riktar sig främst till studenter som saknar ett uppsatsarbete på 15 hp i sin utbildning.

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom reproduktiv hälsa genom att självständigt under handledning utföra ett uppsatsarbete där teori- och metodkunskaper relateras till empiri.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-611 5583

E-post: kbh@kbh.uu.se

Susanne Löberg

E-post: susanne.loberg@kbh.uu.se

Telefon: 018-611 26 83