Smärta hos barn och ungdomar 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 22 februari 2021

Slutdatum: 2 maj 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-93014 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad och har inga fysiska träffar. Skriftliga inlägg  görs i diskussionsforum i en lärplattform. Skriftliga inlämningsuppgifter skickas in via lärplattformen.

Behörighet: Högskoleexamen inom vårdområdet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen behandlar smärtfysiologi, olika typer av smärta och smärta vid olika tillstånd, barns och ungdomars upplevelser av smärta och sätt att uttrycka smärta i olika åldrar, smärtanalys och smärtbedömning, farmakologisk behandling, icke-farmakologisk behandling och omvårdnad, dokumentation, etiska aspekter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-611 5583

E-post: kbh@kbh.uu.se

Gunn Engvall

E-post: gunn.engvall@kbh.uu.se

Telefon: 018-611 58 51