Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-43012 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Alla föreläsningar och seminarier på kursen sker online via Zoom. Det finns fyra obligatoriska online-moment i kursen som du behöver delta i. Den första obligatoriska moment är den 31 augusti 2022. Varje sammankomst brukar pågå i tre timmar. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via e-post, Zoom och i Studium. För att följa kursen behövs dator med kamera, hörlurar, mikrofon och en stabil internetuppkoppling. Examination sker i form av hemtentamen, inlämning via Studium.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 augusti 2022 – 29 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Den här tvärvetenskapliga kursen kommer att ge dig ökad förståelse för den komplexa relationen mellan migration och hälsa och de etiska principer som kopplas till det. Du kommer också att få kunskap om hur migrationsprocessen och dess hälsoutfall varierar för olika grupper av migranter.

Lärare och studenter i kursen bidrar med olika erfarenheter för att lära sig om olika begrepp och trender i migration och hälsa, migrationsprocessen, migration som en determinant för hälsa, sårbara grupper och deras särskilda behov, genusaspekter, religionens och kulturens inverkan på migranters hälsa, hur migranter och samhället påverkar varandra, etik och migration och mänskliga rättigheter.

Kursen är på engelska och går på kvällstid med en föreläsning per vecka vilket möjliggör att du kan kombinera kursen med andra studier eller med arbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se