Miljö, hälsa och klimatförändringar 2020/2021 (5 hp)

HT20, Kvällstid, 100 %, Campus

Startdatum: 5 oktober 2020

Slutdatum: 25 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-43010 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Den här tvärvetenskapliga fristående kursen kommer att ge dig ökad förståelse för det komplexa sambandet mellan hälsa, miljö och klimatförändringar. Målet med kursen är att utveckla dina kunskap om global miljö, hälsa och klimatförändringar och fördjupa deltagarnas färdigheter för att bli ledare för att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 
Kursen vänder sig till studenter på kandidatnivå inom medicinska vetenskaper, samhällsvetenskap och miljövetenskap. Kursen ges på engelska. Kursen som går på heltid under tre veckor kommer att ha åtminstone två seminarier och två föreläsningar varje vecka.
 
Kursen organiseras i samarbete med International Maternal and Child Health (IMCH) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), och Institutionen för geovetenskaper.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-611 5583

E-post: kbh@kbh.uu.se

Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

E-post: imch.education@kbh.uu.se