Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 5 november 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-43001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs:

  Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska. Kursen ges tisdagar kl. 17.15–19.15/19.45 med start tisdag 29 augusti. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • VT 2024, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 24 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-93001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs:

  Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska. Kursen ges tisdagar kl. 17.15–19.15/19.45 med start tisdag 16 januari. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen ger också deltagarna utrymme att reflektera kring egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Nationellt centrum för kvinnofrid

Akademiska sjukhuset ingång 17

751 85 Uppsala