Teoretisk fördjupning i omvårdnad av barn och ungdom i intensivvård 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 25 %, Distans

Startdatum: 6 september 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-43004 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är delvis nätburen med tre sammankomster i Uppsala i ett par dagar. Du ska ha tillgång till dator med webbkamera med internetuppkoppling med god prestanda. Undervisningen sker med inspelade föreläsningar, föreläsningar på campus, litteraturstudier, webbaserad reflektion och seminarier.

Antal obligatoriska träffar för distans: 3

Behörighet: Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap (vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad) eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Omvårdnadsprocessen då barn- och ungdomar vårdas inom anestesi- och intensivvård samt neonatal intensivvård. Kursen går igenom etiologi, patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling samt relaterad omvårdnad, med särskilt fokus på sjukdomstillstånd i respirations- och cirkulationsorganen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-611 5583

E-post: kbh@kbh.uu.se

Eva-Lotta Funkquist

E-post: eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se

Telefon: 018-611 91 04