Psykotraumatologi, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 25 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-48000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 2 augusti 2021 – 25 augusti 2021

Behörighet: Legitimation som läkare, psykolog eller sjuksköterska med specialistutbildning. Legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut eller annan relevant akademisk grundutbildning (till exempel socionom, präst eller diakon), kompletterad med grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande s.k. steg I-kompetens.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen genomförs under två terminer med ett tiotal dagar med föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro samt med hemuppgifter emellan. En del av kurslitteraturen är på engelska.

Om kursen

Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger kunskap om krisstöd efter potentiellt traumatiska händelser och behandlingsformer för traumatiserade individer. Kursen är ackrediterad/godkänd av Sveriges Psykologförbund som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

E-post: neuro@neuro.uu.se

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post: katastrofpsykiatri@akademiska.se

Telefon: 018-611 88 16