Psykotraumatologi, 15 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 25 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-46201 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 1 augusti 2023 – 23 augusti 2023

Behörighet: Läkarexamen, psykologexamen eller specialistsjuksköterskeexamen. Alternativt fysioterapeutexamen, socionomexamen eller annan relevant utbildningsbakgrund, t.ex. präst eller diakon, kompletterad med grundläggande utbildning i psykoterapi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen genomförs under två terminer med ett tiotal dagar med föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro, samt med hemuppgifter emellan. En del av kurslitteraturen är på engelska.

Om kursen

Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger kunskap om krisstöd efter potentiellt traumatiska händelser och behandlingsformer för traumatiserade individer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post: kckp@neuro.uu.se