Beteendemedicin I: Teoretiska utgångspunkter för hälsorelaterad beteendeförändring 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 25 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 24 maj 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-98505 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Datum för kursträffarna läggs ut på kurssidan i Studentportalen. Tillgång till internet är nödvändigt för
att kunna genomföra kursen. 

Antal träffar för distans: 3

Antal obligatoriska träffar för distans: 4

Behörighet: Grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp inom vårdrelaterade områden. Efter individuell prövning även öppen för sökande med äldre yrkesexamen, dock minst 135 hp, och med erfarenhet inom området.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Ett antal platser reserveras som valbar kurs för fysioterapeutprogrammets studerande.

Om kursen

Kursen handlar om sambandet mellan livsstil och hälsa på individnivå. Uppkomst, prevention och behandling, samt mekanismer för
hur beteende påverkar hälsa och ohälsa tas upp. Särskilt fokus läggs på de stora folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, metabolt 
syndrom, cancer och smärta.

Mer information

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Charlotte Urell fysioterapi@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 47 64

Fax: 018-51 15 40