Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-46091 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Sundsvall

  Urval: I steg 1 bedöms den sökandes samlade meriter, där tidigare utbildning, yrkeserfarenhet samt eventuell bedömning av utbildningen från Socialstyrelsen eller Universitets- och högskolerådet vägs in.
  I steg 2 kallas den sökande till intervju.

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Utländsk kandidatexamen alternativt en avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.

Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande 40 hp tillsammans.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 120000 kr

Studieavgift, totalt: 360000 kr

Anmärkning: Ladda ner och fyll i blanketten för meritförteckning och bifoga den som bilaga till din anmälan.
Sista dag att komplettera med utländska meriter är 22 april 2022.

Om kursen

Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker syftar till att ge de som har en utländsk examen möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. Examen ska motsvara en treårig högskoleexamen eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden. I den kompletterande utbildningen står den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Om de ingående kurserna

Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap (termin 1) ger dig grunder i biomedicinsk laboratorievetenskap med tillhörande metodik som krävs för att förstå utbildningens fortsatta uppbyggnad och den biomedicinska analytikerns olika yrkesroller.

Biomedicinsk laboratorievetenskap (termin 1-2) ger dig grunder i cellbiologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, toxikologi, farmakologi, patologi och klinisk genetik samt immunologi och transfusionsmedicin inklusive tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning samt för att kunna tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom området. Denna kurs läses delvis parallellt med kursen Verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (termin 3) utgörs huvudsakligen av praktisk färdighetsträning och du får kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap och tillhörande metodik samt de färdigheter som ingår i den biomedicinska analytikerns yrkesverksamhet.

Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (termin 3) utgörs av ett enskilt arbete ämnat att ge fördjupad och breddad teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom övas färdighet i vetenskaplig muntlig presentation. Du ska också få ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga framställningar. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap på avancerad nivå från tidigare utbildning kan eventuellt tillgodoräknas.

I vissa fall kan en kurs komma att ges helt eller delvis på engelska.

Undervisning

Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, problembaserad inlärning, seminarier, handledning i mindre grupper samt laborativt arbete.

Vissa undervisningsmoment/kurser kan samläsas med studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet. Innehållet och upplägget för olika studenter kommer att variera, då studenterna läser enligt individuella studieplaner baserat på tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet. För studieort Sundsvall kommer delar av kurserna att läsas på campus Sundsvall och i landstinget Västernorrlands lokaler, medan delar av kurserna läses på distans eller på campus i Uppsala. Upplägget kommer att variera beroende på den individuella studieplanen.

Studieintyg efter avslutad utbildning

Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för biomedicinsk analytiker, 90 högskolepoäng, får efter ansökan studieintyg över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som biomedicinsk analytiker.

Mer information

Kontakt

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Eva Tano

E-post: eva.tano@medsci.uu.se

Telefon: 018-611 39 04