Barn- och ungdomshistoria, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 mars 2021

  Slutdatum: 6 juni 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-73119 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

Om kursen

Att vara barn eller ung har inneburit olika saker under olika perioder i historien, vilket gör att barn- och ungdomstiden är att se som en föränderlig företeelse. Under kursen belyses detta genom att ta upp såväl barns och ungas levnadsvillkor som den förändrade synen på barndomen och ungdomstiden. Särskilt fokus läggs i detta sammanhang på barns och ungdomars utsatthet i syfte att problematisera uppväxten ur ett historiskt perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledare

E-post: studievagledare@edu.uu.se