Klass och utbildningsval, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 3 oktober 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23129 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen sker nätbaserat i flera olika former: föreläsningar, seminarier, enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsforum och chattseminarier. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs för att kunna följa kursen.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 30 augusti 2021

 • VT 2022, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 20 februari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-73129 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen sker nätbaserat i flera olika former: föreläsningar, seminarier, enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsforum och chattseminarier. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs för att kunna följa kursen.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 22 december 2021 – 17 januari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv som gör anspråk på att förklara hur och varför individer med olika sociala ursprung, kön och utbildningsmeriter väljer eller hamnar på olika institutioner och ämnen i utbildningssystemet. I kursen ges exempel från svensk och internationell forskning på hur dessa perspektiv använts för att analysera rekrytering till utbildning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Kursadministration

E-post: grundkurs-edu@uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@edu.uu.se