Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23116 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23132 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Norrtälje

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23133 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Tierp

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23135 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23136 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23137 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Västerås

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23138 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Upplands Väsby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Blandad tid (Flexibel kursstart), 12 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23143 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges på distans och har inga träffar på campus. Föreläsningar och seminarier via mötesverktyget Zoom ges vid fyra nätbaserade träffar (9 november, 16 december, 9 februari, 21 mars). Träffarna som är tre timmar långa är obligatoriska. All kommunikation under kursen sker via webben i till exempel diskussionsforum och chattar. Examinationen sker muntligt och skriftligt under kursens gång och genom individuella inlämningsuppgifter

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: Förskollärar- eller lärarexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen vänder sig till aktiva lärare i förskolor och skolor i någon av Uppsala universitets samarbetskommuner, som ska handleda Uppsala universitets lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarprogrammen.

Kursens två tillfällen som ges med Uppsala som studieort riktar sig till olika lärare. Tillfället (23135) riktar sig till lärare i förskolan, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6. Tillfället (23136) riktar sig till ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Kursens startdatum kan variera beroende på studieort. Startdatumet och slutgiltig studieperiod bestäms i anslutning till att terminen startar.

Om kursen

Kursen syftar till att stärka handledarfärdigheter för att utveckla universitetets lärarstudenters yrkeskunnande inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Nicolette Salmon Hillbertz

E-post: nicolette.hillbertz@edu.uu.se