Hållbar utveckling som transformativt lärande 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, Blandad tid, 25 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-31002 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Delar av undervisningen är på engelska.

Om kursen

Vår tids komplexa hållbarhetsutmaningar kräver radikala förändringar i hur vi undervisar och hur vi lär, liksom hur vi arbetar med och relaterar till varandra. Den här tvärvetenskapliga kursen behandlar olika tillvägagångssätt för hållbarhetsutbildning och lärande, utifrån pluralistiska och processorienterade perspektiv. Du får möjlighet att kritiskt engagera sig i samtida diskurser om hållbar utveckling, och reflektera över möjligheter respektive utmaningar med dessa diskurser.

Kursen inbjuder dig att engagera dig i olika nya metoder för utbildning och lärande om hållbar utveckling, och engagerar dig att på konstruktiva sätt reflektera över vad som är meningsfullt med respektive metod. Kursen behandlar hållbar utveckling som innehåll, liksom hållbarhetskompetenser och pedagogiska/didaktiska principer för utbildning och transformativt lärande för hållbar utveckling. Kursen syftar till att utrusta dig med kompetens som är användbar för att arbeta brett med lärande och samarbetsprocesser: inom formell och informell utbildning, i inter- och transdisciplinära sammanhang, inom olika organisationer och på olika arbetsplatser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Campus Gotland, Cramérgatan 3 62157 Visby

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

Telefon: 018-471 8200

E-post: info@swedesd.uu.se

Studievägledningen

E-post: studievagledning@edu.uu.se

Telefon: 018-471 14 99