Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55690 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kurspaketet Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk består av två separata kurser som genom övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränar och stärker förmågan att skriva på svenska i akademiska sammanhang.

Den första kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk ger verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer.

Den andra kursen Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk är en fortsättning på kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk. På kursen skriver du ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76