Arabisk och hebreisk litteratur från det muslimska Spanien 2021/2022 (7,5 hp)

VT22, 25 %, Distans

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 5 juni 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-06014 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen har sex obligatoriska seminarier via Zoom, då textmaterial och den historiska kontexten presenteras, analyseras och diskuteras i gruppen. Aktivt och förberett deltagande på dessa seminarier utgör en del av examinationen, som i övrigt också innehåller en självständig PM-uppgift och analys av vald text.

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt ämne som huvudområde med (1) 75 hp i arabiska på grundnivå, eller (2) Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, 15 hp, Arabiska: fördjupad breddningskurs, 15 hp, och ytterligare 15 hp arabiska på avancerad nivå, eller (3) 37,5 hp hebreiska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen introducerar i ett komparativt perspektiv ett urval texter från al-Andalus/Sefarad från den muslimska eran (-1492) med utgångspunkt i den miljö den tillkom. Beroende på studentens språkval läses i original ett urval av klassiska giganter från olika genrer som Maimonides, Ibn Hazm, Juda ha Levi, Ibn Arabi. Såväl prosa som poesi studeras, liksom olika typer av text - vetenskaplig prosa, adab - för att ge en bild av den rika kulturella miljö som uppstår i regionen under denna era.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52