Arabisk och hebreisk litteratur från det muslimska Spanien, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-06014 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har sex obligatoriska seminarier via Zoom, då textmaterial och den historiska kontexten presenteras, analyseras och diskuteras i gruppen. Aktivt och förberett deltagande på dessa seminarier utgör en del av examinationen, som i övrigt också innehåller en självständig PM-uppgift och analys av vald text.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt ämne som huvudområde med (1) 75 hp i arabiska på grundnivå, eller (2) Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, 15 hp, Arabiska: fördjupad breddningskurs, 15 hp, och ytterligare 15 hp arabiska på avancerad nivå, eller (3) 37,5 hp hebreiska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen introducerar i ett komparativt perspektiv ett urval texter från al-Andalus/Sefarad från den muslimska eran (-1492) med utgångspunkt i den miljö den tillkom. Beroende på studentens språkval läses i original ett urval av klassiska giganter från olika genrer som Maimonides, Ibn Hazm, Juda ha Levi, Ibn Arabi. Såväl prosa som poesi studeras, liksom olika typer av text - vetenskaplig prosa, adab - för att ge en bild av den rika kulturella miljö som uppstår i regionen under denna era.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52