Fördjupning i semitiska texter, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  HT 2022, 25 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-56015

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

 • Kursen är inställd.

  VT 2023, 25 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-06015

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk eller något semitiskt språk som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Läsning av textmaterial från det semitiska området, inom ett eller flera semitiska språk eller språkvarianter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52