Arabiska D 2019/2020 (30 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-06004 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Arabiska A, 30 hp, Arabiska B, 30 hp, samt minst 22,5 hp från Arabiska C, eller 82,5 från Orientalistikprogrammet arabisk inriktning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen syftar till att dels inhämta fördjupade kunskaper och förståelse för ett urval forskningsmetoder som ofta används inom studiet av de semitiska språken, samt att genomföra en begränsad individuell forskningsuppgift i ett självständigt arbete om 15 hp.
Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk 7,5 hp
Delkurs 2: Inledning till arabisk filologi 7,5 hp
Delkurs 3: Självständigt arbete 15 hp

Mer information

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52