Praktik 1 i semitiska språk, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  VT 2023 (Flexibel kursstart), 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-06051

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Sverige eller utomlands

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Arabiska C eller Hebreiska C eller Arameiska/syriska C eller 120 hp från årskurs 1-2 inom Orientalistikprogrammet med arabisk inriktning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Praktiktjänstgöring om minst tio veckor vid ett företag, en beskickning, organisation eller institution med anknytning till Mellanöstern i Sverige eller Mellanöstern.

Du ansvarar själv för att finna lämplig praktikplats och genomföra platsansökan. När du antagits på en praktikplats ska namn, telefon och e-postadress på en kontaktperson hos arbetsgivaren meddelas till institutionen. Institutionen fattar slutgiltigt beslut om huruvida praktikplatsen är godkänd eller ej.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52