Från palats till polis. Från brons- till järnålder i Medelhavsområdet 1200-700 f.Kr., 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50005 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 10 oktober 2022 – 23 oktober 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Bronsålder och järnålder i Grekland har av tradition ansetts som två distinkta perioder inom forskningen. De mykenska palatsen, centralstyrda av kungar, "kollapsar" och ersätts av nomadiserande herdar som bor i hyddor, vilka i sin tur utvecklar ett stadsstatssamhälle (polis) med medborgare som har politiska rättigheter. I brottet mellan gammalt och nytt - från palats till polis - förändrades samhällena politiskt, socialt, ekonomiskt och religiöst. Men vad levde kvar, vad skapades nytt och vad förändrades?

Kursen utforskar utvecklingen från den sena bronsåldern (1200-talet f.kr.) ned till att de första stadsstaterna (poleis) uppstår på 700-talet f.Kr. Kursen jämför bronsåldern med den historiska järnåldern ur olika perspektiv och med olika källor. Kursen lyfter även fram hur forskningen pendlat mellan att urskilja ett skarpt brott till en mer smidig övergång.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministratör

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93