Antikens kultur och samhällsliv B 2019/2020 (30 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-00003 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Antikens kultur och samhällsliv A, 30 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Under kursen fördjupas kunskaperna om den grekisk-romerska kulturen. Aktuella perspektiv på forskningsfronten om den antika världen behandlas: såväl nya angreppssätt på gamla problem, som omdebatterade frågeställningar tas upp. En introduktion i användandet av GIS (geografiska informationssystem) ingår. Diskussioner runt specifika problem utmynnar i skrivandet av en uppsats.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Camilla Bergström camilla.bergström@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 93