Antikens tempel och helgedomar 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 28 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-00001 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Under kursen diskuterar studenterna vad som kännetecknar en antik helgedom (tillkomst, läge, utformning, arkitektur) samt olika typer av helgedomar (t.ex. panhellenska, orakel, inkubation, heroskulter). Vidare studeras vilka aktiviteter som ägde rum i på antika kultplatser och hur det gudomliga och mänskliga samverkade samt hur detta påverkade helgedomens utformning. En central del av kursen är hur det antika källmaterialet (texter, inskrifter, bilder och arkeologi) återger helgedomarnas utveckling från ca. 1000-talet f.Kr. till dess att kristendomen tog över och förvandlade dessa platser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministratör Camilla Bergström

E-post: camilla.bergström@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 93