Albanska A2, 15 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-08800 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 december 2023 – 11 januari 2024

Behörighet: Albanska A1

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen ger ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket och viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia.

Uppläggning för distanskurs: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst 1 gång i veckan. Några online seminarier kräver obligatorisk närvaro. Kunskapskontroll och handledning sker via internet. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt en sluttentamen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31