Modersmålslärarutbildning: Albanska, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 33 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-58809 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen är nätbaserad. Du arbetar individuellt och din aktivitet och engagemang är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Tillgång till en internetansluten dator är en förutsättning.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 26 augusti 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet och albanska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller Hemspråk kurs B (eller motsvarande) eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Denna kurs riktar sig till dig som undervisar eller vill undervisa i modersmål. Kursen omfattar 30 hp och består av sex delkurser om 5 hp där två delkurser läses parallellt under tre terminer. Under den första och tredje terminen läser du ämnesspecifika kurser vid språkvetenskapliga fakulteten samtidigt som du studerar kurser i läroplanskunskap och didaktik vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Delkurserna vävs in i varandra genom att seminarier knyter an till läromoment i de parallella momenten. Under andra terminen läser du enbart ämnesspecifika kurser vid den språkvetenskapliga fakulteten. Även här framhävs det didaktiska perspektivet genom seminarieuppgifterna.
De ämnesspecifika kurserna tar upp kulturhistoria och samhällsliv, litteratur, kontrastiv grammatik och språkstruktur för modersmålslärare.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 14 31

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31