Afrika: mat, metaller och städer, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, 50 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 27 mars 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-00128 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 17 december 2020 – 10 januari 2021

 • VT 2021, 50 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 27 mars 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-00131 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 22 december 2020 – 10 januari 2021

Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå i arkeologi och historia som vill bygga en fördjupad kunskap i afrikansk arkeologi och historia och förstå kopplingarna mellan den historiska kunskapen och hållbarhetsfrågor idag. För studenter som kommer från hållbarhetsstudier med ett intresse i den afrikanska kontinenten ger kursen en nödvändig historisk bakgrund till en förståelse av dagens landskap och samhälle.

De tidiga innovationerna inom livsmedelsproduktionen och senare experiment med nya grödor är viktiga referenspunkter för kunskap och perspektiv om ett hållbart jordbruk och livsmedelsförvaltning i dag. Kursen går också igenom tidigare mönster av urbanism och centraliserad organisation av handel och resurser ger en bättre förståelse av urbana utmaningar och framtider. Landskapshistoria är grundläggande för bevarandehantering, utveckling och landskapsplanering.

Genom fallstudier kommer kursen att zooma in på regioner eller tidsperioder som kan belysa samhällsövergångar inom matförsörjning, urbanism och landskapsförvaltning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministratör Camilla Bergström

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93