Arkeologi, grundkurs B, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-50106 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Registrering: 27 juli 2023 – 20 augusti 2023

Behörighet: Arkeologi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

I denna kurs ligger fokus på den arkeologiska kunskapsproduktionen. Kursen börjar med arkeologisk teori och ger en orientering i arkeologiska metoder. I moment två studerar du historiska landskap och gör en egen landskapsanalys. I moment tre skriver du ett eget mindre vetenskapligt verk i form av en kortare uppsats. Moment fyra innebär deltagande i en fältarkeologisk undersökning, men kan planeras individuellt tillsammans med kursansvarig lärare.

Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studium). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. En fältkurs på Gotland ingår.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Studieadministratör, Visby, Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Kursadministrarör, Uppsala

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93