Osteologi B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00101 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Osteologi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 55000 kr

Studieavgift, totalt: 55000 kr

Om kursen

Kursen inleds med ett moment som ger kunskap om benslag från människa och djur som visar spår av förändrat utseende (morfologi) och funktion. Mycket av det benmaterial som hittas är påverkat av eld. Det beror dels på att det är rester av mat som tillagats, men kanske främst genom att man i förhistorien ofta kremerade de döda på bål, och ofta tillsammans med olika djur, som hundar, svin, fåglar, med mera.

Kremerat skelettmaterial behandlas i ett moment med syfte att identifiera olika benslag, arter, kön, ålder och sjukliga förändringar och skador. I det tredje momentet sammanställer du en vetenskaplig rapport, grundad på analys av ett humanosteologiskt material, där stor vikt läggs vid din förmåga att göra självständiga bedömningar och tolkningar samt att kunna förmedla dessa i skriftlig form. Kursen avslutas med en arkeologisk utgrävning där du får lära dig fältmetodik och dokumentationsteknik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 018-471 82 34