Osteologi B 2021/2022 (30 hp)

VT22, 100 %, Campus

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 5 juni 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-00101 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Osteologi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 55000 kr

Studieavgift, totalt: 55000 kr

Om kursen

Kursen inleds med ett moment som ger kunskap om benslag från människa och djur som visar spår av förändrat utseende (morfologi) och funktion. Mycket av det benmaterialet som hittas är påverkat av eld. Dels genom att det är rester av mat som tillagats, men kanske främst genom att man i förhistorien ofta kremerade de döda på bål. Många gånger tillsammans med olika djur, som hundar, svin, fåglar med mera. Kremerat skelettmaterial behandlas i ett moment med syfte att identifiera olika benslag, arter, kön, ålder och sjukliga förändringar och skador. I det tredje momentet sammanställer man en vetenskaplig rapport, grundad på analys av ett humanosteologiskt material, där stor vikt läggs vid din förmåga att göra självständiga bedömningar och tolkningar samt att kunna förmedla dessa i skriftlig form. Kursen avslutas med en arkeologisk utgrävning där fältmetodik och dokumentationsteknik lärs ut.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 34