Paleopatologi och humanosteologisk analys, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 3 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-50102 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 9 oktober 2023 – 22 oktober 2023

Behörighet: Osteologi A och Osteologi B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om benelement från människa och djur som visar spår av förändrad morfologi och funktion. Den ger även inblick i bakomliggande orsaker till patologiska förändringar såväl som sjukdomens ursprung (etiologi) och dess koppling till hälsofrågor. Kursen behandlar även våldsrelaterade skador. Kursen ger dessutom övning i att sammanställa en vetenskaplig rapport grundad på analys av ett humanosteologiskt material. I momentet ingår även ett fördjupningsarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Studieadministratör, Visby, Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Kursadministrarör, Uppsala

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93