Assyriologi B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-06201 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Minst 22,5 hp från Assyriologi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Under andra terminens studier i assyriologi bygger vi vidare på och fördjupar kunskaperna om samhällen, kulturer, skrift och språk i forna Främre Orienten i fyra olika delkurser. Kilskrift användes under historiens lopp för att skriva ett dussintal olika språk och sumeriska är det äldsta nedskrivna språk vi känner till. Vi läser ett tiotal inskrifter, främst på föremål av sten. Vidare kunskaper i akkadiska kommer ur läsningen av en eller fler texter av historisk eller litterär karaktär skrivna på den standardbabyloniska dialekten. Denna dialekt vittnar om en del språkliga förändringar i akkadiskan som sker efter Hammurapis tid. Ett urval av dennes inskrifter lästes under föregående termin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52