Assyriologi D, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-06203 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Assyriologi A, Assyriologi B och minst 22,5 hp från Assyriologi C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Under fjärde terminen av studier i assyriologi får du ytterligare möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper i språk, kilskrift, historia och kulturhistoria. Terminen är indelad i tre delar. Du följer till en början en kurs i språk alternativt kulturhistoria. Det finns här möjlighet att i viss utsträckning välja lite friare mellan olika typer av text, dialekter och språk från äldre Främre Orienten. Efter detta ges en kurs i teori och metod där du aktivt får arbeta med att formulera vetenskapliga frågeställningar och forskningsöversikter som knyter an till terminens avslutande del: kandidatuppsatsen. Här består det huvudsakliga arbetet av att du med handledning och med utgångspunkt i en frågeställning författar och försvarar en kandidatuppsats kring något ämne du finner intressant.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52