Balochiska B, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-57402 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har sex icke-obligatoriska träffar per termin (totalt 12 träffar) på ZOOM och tenteras genom tre skriftliga tentor i Uppsala.

  Antal obligatoriska träffar: 3

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: Minst 22,5 hp från Balochiska A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i det balochiska språkets formlära och syntax och de variationer som förekommer i olika balochiska dialekter. Dessutom avses att ge ytterligare färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochisk litteratur ingår också.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52