Etnicitet och politik. Teorier om nationalism och etniska konflikter 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 1 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-53203 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av humanistisk samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets magister- eller masterprogram respektive har kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Nationalism och etniska konflikter präglar i hög grad dagens värld. I Europa har mångnationella statsbildningar upplösts och motsättningar mellan invandrare och majoritetsbefolkning tilltagit. Samtidigt är idén om det multietniska samhället ett politiskt honnörsord både i Västeuropa och i de nationsbildningsprojekt som bedrivs i internationell regi på Balkan och i Mellanöstern.

Hur kan man förklara etnicitetens politiska roll i det moderna samhället? Vilka faktorer ligger bakom nationalism och etniska konflikter? Vad kännetecknar social mobilisering på etnisk grund? Sådana frågeställningar diskuteras under kursen Etnicitet och politik. Syftet är att studera antropologisk, sociologisk, statsvetenskaplig och socialpsykologisk teoribildning relaterad till nationalism och etniska konflikter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

Fax: 018-471 1528

E-post: studera@hist.uu.se

Henrik Ågren

E-post: studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 29