Kultur- och naturarv, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 26 september 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52321 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 29 augusti 2022 – 18 september 2022

Behörighet: Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Är du nyfiken på vad som händer när något pekas ut som kulturarv eller naturarv? Vilka konsekvenser får det och hur formar det vårt sätt att uppfatta vår omvärld? 'Kulturarv' och 'naturarv' är kraftfulla ord som skapar det som de hänvisar till, och under kursen diskuteras hur detta går till. Vi undersöker olika kultur- och naturarvsprocesser på global, nationell, regional och lokal nivå, med utgångspunkt i exemplet Gotland men med utblickar över hela världen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studerandeexpeditionen

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13