Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52322 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 3 oktober 2022 – 23 oktober 2022

Behörighet: Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Vill du utforska hur kultur- och naturarvsdestinationer kan bli socialt och kulturellt hållbara? På denna kurs fokuserar vi på turism till kultur- och naturarvsdestinationer och granskar hur en destination byggs upp genom berättelser, bilder och föreställningar, iscensättning och platsbyggande. Vi studerar hur detta har gjorts på olika håll i världen tidigare och reflekterar kring hur vi kan göra det på ett mer hållbart sätt i framtiden. I kursen ingår samarbete med lokala intressenter, primärt på Gotland.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studerandeexpeditionen

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13