Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer 2021/2022 (7,5 hp)

VT22, 50 %, Distans

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 27 mars 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-02305 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har obligatoriska chattar varje måndag kl. 13.00–14.30. Andra veckodagar kan förekomma i undantagsfall. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom.

VT22, 50 %, Campus

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 27 mars 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-02325 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I kursen behandlas hur det förflutna gestaltas och hur historia tar plats i det närvarande, främst genom bilder som fotografier och avbildningar, liksom små och stora berättelser, men också genom andra uttrycksformer, tekniker och stilar i olika miljöer och sammanhang. Med kulturarvsprocesser i fokus undersöks hur visuella och narrativa gestaltningar skapar maktrelationer och hierarkiska ordningar i samhället. Sådant som kulturarvens inverkan genom de föreställningar de skapar, gestaltningarnas inkluderande och exkluderande funktioner, liksom etiska och moraliska aspekter på samhälleliga följder diskuteras.

Du tränas i att med etnografiska metoder hämta exempel ur din egen närmiljö och ur forskningslitteratur för att kritiskt diskutera hur olika kollektiva föreställningar, ibland konkurrerande, skapas genom urval från det förflutna. Kursen syftar till att ge ett självständigt och nyanserat förhållningssätt till den visuella och narrativa kulturens uttrycksformer. Detta är en av två fristående kurser på tema kulturarvspolitik med tyngdpunkten i en etnologisk och folkloristisk vetenskaplig begreppsapparat. Du kan välja att läsa kursen på campus eller på distans.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Koordinator Carina Johansson

E-post: carina.johansson@etnologi.uu.se

Studieadministratör Cecilia Howe

E-post: cecilia.howe@uadm.uu.se

Kursansvarig Camilla Asplund Ingemark

E-post: camillaasplundingemark@etnologi.uu.se