Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02305 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har obligatoriska chattar varje måndag kl. 13.00–14.30. Andra veckodagar kan förekomma i undantagsfall. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02325 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I kursen behandlas hur det förflutna gestaltas och hur historia tar plats i det närvarande, främst genom bilder som fotografier och avbildningar, liksom små och stora berättelser, men också genom andra uttrycksformer, tekniker och stilar i olika miljöer och sammanhang. Med kulturarvsprocesser i fokus undersöks hur visuella och narrativa gestaltningar skapar maktrelationer och hierarkiska ordningar i samhället. Vi diskuterar exempelvis kulturarvens inverkan genom de föreställningar de skapar, gestaltningarnas inkluderande och exkluderande funktioner, liksom etiska och moraliska aspekter på samhälleliga följder.

Du tränas i att med etnografiska metoder hämta exempel ur din egen närmiljö och ur forskningslitteratur för att kritiskt diskutera hur olika kollektiva föreställningar, som ibland konkurrerar med varandra, skapas genom urval från det förflutna. Kursen syftar till att ge ett självständigt och nyanserat förhållningssätt till den visuella och narrativa kulturens uttrycksformer. Detta är en av två fristående kurser på tema kulturarvspolitik med tyngdpunkten i en etnologisk och folkloristisk vetenskaplig begreppsapparat. Du kan välja att läsa kursen på campus eller på distans.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Koordinator Carina Johansson

E-post: carina.johansson@etnologi.uu.se

Studieadministratör Cecilia Howe

E-post: cecilia.howe@uadm.uu.se

Kursansvarig Camilla Asplund Ingemark

E-post: camillaasplundingemark@etnologi.uu.se