Etnologi B 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-52317 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02317 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT20, 100 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02319 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Första halvan av terminen har kursen chattar på måndagar och tisdagar kl. 10.00–12.00. Då går delkurserna B1 och B2 parallellt. Delkurs B3 går på helfart och har chattar tisdagar och torsdagar. Därefter följer B4 som är en uppsatskurs med chattar på torsdagar. Andra veckodagar och tider kan förekomma under kursen i undantagsfall. Chattarna är obligatoriska. Vi använder lärplattformen Studium, som är Uppsala universitets version av Blackboard. Vårt chattverktyg heter Zoom.

Behörighet: Etnologi A eller Introduktionskurs på Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

B-kursen i etnologi ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten ges höst- och vårtermin medan distansvarianten endast ges vårtermin.

Oavsett vilken kursvariant du väljer får du lära dig folkloristiskt orienterade perspektiv i studiet av expressiva former och gestaltningar i både äldre folklig tradition och hos dagsaktuella kulturuttryck. Du får även ingående kunskaper om kulturteoretiska perspektiv och deras tillämpning i aktuell etnologisk forskning. Kursen förmedlar vidare kunskaper om grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du får träna i att planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. Kursen avslutas med en uppsats motsvarande 7,5 hp.

Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken, i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och mycket annat.

Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Uttrycksformer: musik, dans och bild
  2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
  3. Etnologiska källor och metoder
  4. Etnologisk uppsats
Om du väljer att studera vid Campus Engelska parken läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:
  1. Uttrycksformer: berättelser och berättande
  2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
  3. Etnologiska källor och metoder
  4. Etnologisk uppsats

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurser: Koordinator Carina Johansson

E-post: carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurser: Studieadministratör Cecilia Howe

E-post: cecilia.howe@uadm.uu.se