Etnologi B, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-52317 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 27 juli 2023 – 20 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-02319 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Etnologi A eller Introduktionskurs på Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

I den här kursen får du lära dig folkloristiskt orienterade perspektiv i studiet av expressiva former och gestaltningar i både äldre folklig tradition och hos dagsaktuella kulturuttryck. Du får även ingående kunskaper om kulturteoretiska perspektiv och deras tillämpning i aktuell etnologisk forskning. Kursen förmedlar vidare kunskaper om grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du får träna på att planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. Kursen avslutas med en uppsats motsvarande 7,5 hp.

Kursen ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

 1. Uttrycksformer: musik, dans och bild
 2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
 3. Etnologiska källor och metoder
 4. Etnologisk uppsats

Om du väljer att studera på Campus Engelska parken i Uppsala läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

 1. Uttrycksformer: berättelser och berättande
 2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
 3. Etnologiska källor och metoder
 4. Etnologisk uppsats

Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken: i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och mycket annat.

Uppläggning för distanskurs: På distans har kursen obligatoriska chattar två gånger i veckan. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurs: Koordinator Carina Johansson

E-post: carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurs: Studieadministratör Cecilia Howe

E-post: studentservice-cg@uu.se