Egyptens arkeologi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50209 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 10 oktober 2022 – 23 oktober 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

De arkeologiska och vetenskapshistoriska sammanhangen står i centrum för förståelsen av det forna Egyptens kultur, samhälle och historia. De undersöks genom nedslag i viktiga utgrävningar i Egypten och kritisk granskning av arkeologisk teoribildning, metoder, rapporter och tolkningar. Kursen erbjuder en fördjupad analys av de huvudsakliga arkeologiska lokalerna i Egypten, inklusive Sinai, Levanten och de omkringliggande ökenområdena från cirka 4000 f.Kr till den romerska perioden.

Kursen belyser lokalernas skiftande funktioner, inklusive bosättningar, hamnar, vägar, tempel och gravområden för att visa på deras komplexitet. Olika dateringsmetoder, vilka är grundläggande för detaljerade jämförelser, studeras. Texter i och om lokalerna utgör slutligen en viktig källa till deras förståelse.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministratör

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93