Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55064 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på schemalagda digitala seminarier, grupparbeten och självstudier. Undervisning och examination genomförs i den webbaserade lärmiljön och via virtuella möten med studenter från Uppsala universitet och Augustana College. Tre undervisningstillfällen kommer att ges på campus i Uppsala. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och virtuella diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, men notera att kursen kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 3

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 augusti 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Denna transatlantiska digitala kurs tränar studenter i att genomföra problemlösande grupparbete om de sätt som svenska och amerikanska samhällen begripliggör kriser, både historisk och idag. I fokus för kursen står ett längre samarbete mellan studenter från Uppsala universitet och Augustana College, vilket huvudsakligen äger rum genom digitala verktyg och virtuella möten.

Kursen utgör en sällsynt möjlighet att samarbeta med studenter över Atlanten med hjälp av digital teknik. Kursen jämför de olika sätt som USA och Sverige har mött utmaningar relaterade till exempelvis politik och demokrati, ekonomi och arbetskraft, diplomati och utrikespolitik, hållbarhet och klimatförändringar, folkhälsa och pandemihantering. Varje termin kommer kursen att omfatta ett urval av dessa teman. Genom forskning inom områden som nordamerikastudier, skandinavistik, språk och retorik, statsvetenskap och historia, skapas tvärvetenskaplig förståelse av kriser samtidigt som studenten tränas i samarbetsmetoder för att hantera dessa.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1247 018-471 1245

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47